Assignments

 Project Teams

Team 1     Triis (eco-wood-core skis)
Devon Campbell
Dominik Piatek
Alex Girard
Matthew Fitzgerald
Julie Hogness
Ryan Tate
Team 2     Haida Surfboards
Gary Herbert
Jake Kazakoff
Nolan Hein
Ben McKinnon
Judah Bucher
Paul Lang
Caleb Lee
Team 3    Beetle-killed pine ‘accessories’
Thomas Kim
Ryan Foong
Sung Choe
Jialong Chen
Lan Wang
Zean Wen
Chenyang Zhou
Joon Jang
Team 4     Forest fire detecting drone
Matthew da Silva
Aaron McArthur
Thomas Choi
Steven Iversen
Byron Estey
Siyu Cheng
Team 5     Coffee ground fuel pellets
Calvin lee
Sheldon Vong
Kevin Yeh
Dayu Feng
David Ruan
Peter Zhang
Michael Pang
Taavo Tombak
Team 6   Bamboo chopstick jewelry boxes
Zixin Zhou
Bevan Yau
Yi Zheng
Qibin Huang
DongYin Li
Richard Setiadi
Chaeryeong Park
Team 7     Cedar fibre pillows
Junbai Meng
Yinuo Zou
Yi Wan
Siyu Li
Yang (Elias) Chu
Xingchen Bi
Zhengzhe Zhou
Qi Wang
Team 8  Fire fighting through social media
Xiaoxiao Wei
Hang Yin
Hengliang Dai
Qiyue Zhang
Jiejing Lin
Jingda Lin
Bonan Jiang
YuFei Zhang
Team 9     GIS mapping of forest roads
Jack Qian
Aaron Tansley
Devon Mase
Haley Gong
Luxinlin Li
Ronald Liang
Yiyun Yan
Team 10     Bamboo toilet seats
Zhichu Zhu
Xiangzhen Zhao
Hao Chen
Tong Wu
Ruidong Tan
Xingming Bian
Wenjun Su
Huiqing Yang
Team 11     High-tech forestry worker gear
Dooyong Song
Alex Tang
Cyril Moersch
Kevin Tran
Melissa Kang
Allan Wilson
Timothy Page
Raza Khataw
Team 12     Modular sofa
Yanshu Liu
Xinchen Ding
Qian Dai
Zilin Song
Jialin Zhang
Xinyan Hao
Dahe Sun
Team 13     Haida Herbals (essential oils)
CJ Mitchell
Cam Colleypriest
Victoria Diederichs
Agnieszka Dusynska
Bryce Johnson
Theresa Craveiro
Luke Dimler
Team 14     Opus Gear (women’s work vests)
Jackson Locker
Malcolm Drake
Marek Gyorcza
Sam Anderson
Flavie Peletier
Joseph Banda
Sean Hickson
Team 15     Green roofs
Jingchen Yuan
Xinyi Gao
Ziqi Wang
Shiyu Ma
Tong Zhou
Hong Zhang
Yuxiao Wei
Zihan Yuan
Team 16     3-D printed sugar
Jade Xiong
Chu Qian
Sibo Tian
Hao Li
Yue Zuo
 Wenxiao Feng

 Meng Ye

 

 

Elevator pitch presentations

Odd-numbered groups present on Tuesday, Feb 13

Even-numbered groups present on Thursday, Feb 15

Grading criteria for the instructors:

Elevator Pitch Evaluation

Wood 465 Dragons Den Report Grading 2018

 

Dragon’s Den presentations
Thursday, March 22
1. Group  1
2. Group  14
3. Group  4
Monday, March 26
1. Group 7
2. Group  3
3. Group  6
Tuesday, March 27
1.  Group  2
2. Group  5
3. Group  15
Thursday, March 29
1.Group  12
2. Group  10
Tuesday, April 3
1.  Group  8
2. Group  13
3. Group  16
Thursday, April 5
1. Group  9
2. Group  11
3.  Exam review session